Media Release – Бюст на лекарствата на улица „Бейкър“ 221B води до откровение, свързано с телефона на жертвата … обаче, когато Шерлок получава телефонно обаждане – както и с возене! -Тоу от последния човек, за когото подозираше! С разкрития сериен убиец, Шерлок е изправен пред много данъчно облагане на наказателно разследване. Може ли човек наистина да говори на жертвите си до смърт? Дали Шерлок е достатъчен, за да надделее в сделката със сляп шанс? Има само един метод за откриване!

Шерлок: Изследователско проучване в Pink #5
Писател: Стивън Мофат
Изпълнител: Джей.
FC – 32pp – $ 3,99 – в продажба: 12 октомври
Кавър А: Робърт Хак
Кавър Б: Снимка
Покритие C: Марк Уитли

Споделя това:
Дял

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Телеграма
Pinterest

Facebook
Джоб

WhatsApp

Като този:
Като зареждане …

Свързани

Визуализация на Comiclist: Sherlock Изследователско проучване в Pink #5Media Release – Бюст на лекарствата на улица „Бейкър“ 221B води до разкритие, свързано с телефона на жертвата … обаче, когато Шерлок получава телефонно обаждане – както и с возене! -Тоз от последния човек, за когото подозираше! С разкрития сериен убиец, Шерлок е изправен пред много данъци …
11 октомври 2016 г. „Комикси“

Визуализация на Comiclist: Sherlock Изследователско проучване в Pink #5Media Release – Бюст на лекарствата на улица „Бейкър“ 221B води до разкритие, свързано с телефона на жертвата … обаче, когато Шерлок получава телефонно обаждане – както и с возене! -Тоз от последния човек, за когото подозираше! С разкрития сериен убиец, Шерлок е изправен пред много данъци …
11 октомври 2016 г. „Комикси“

Визуализация на Comiclist: Sherlock Изследователско проучване в Pink #5Media Release – Бюст на лекарствата на улица „Бейкър“ 221B води до разкритие, свързано с телефона на жертвата … обаче, когато Шерлок получава телефонно обаждане – както и с возене! -Тоз от последния човек, за когото подозираше! С разкрития сериен убиец, Шерлок е изправен пред много данъци …
11 октомври 2016 г. „Комикси“

Leave a Reply

Your email address will not be published.